+420 284 821 008
Home >
Chci dělat něco jinýho
Najděte nám talenty
Přišel jsem o řidičák
Najděte nám techniky
Každý umíme něco jinýho

SPECIALISTA - ZDRAVOTNICKÁ DIAGNOSTIKA, PROSTŘEDKY - junior/senior

AGMJ00278-2

O společnosti

Pro specializovanou společnost, pro oblast materiálů, přístrojové techniky, zdravotnických prostředků, sledování jejich vývoje, schvalování, testování, obsazujeme pozici specialisty:

SPECIALISTA - ZDRAVOTNICKÁ DIAGNOSTIKA - laboratoře, prostředky in vitro, schvalování, legislativa

Uvedená pozice je součástí specializovaného pracoviště, odborného týmu.

Klíčovou částí Vaší práce bude jednání k různým typům partnerů: výrobci i uživatelé (nemocnice, laboratorní provozy), testovací firmy.

Hlavním cílem je posouzení dodržování pravidel, kontrola technických laboratoří v oblasti lékařské, zdravotnické přístrojové techniky, materiálů, diagnostických prostředků. Zejména bude zaměření např. na oblast prostředků in vitro, biochemické materiály atd.

Důležitá je:

  • práce s dokumentací k nově zaváděným výrobkům, prostředkům přicházejícím do ČR ze zahraničí, ověření splnění náročných kritérií dle platných norem, dle EU
  • komunikace s technickými zkušebnami - biochemie, elektrodiagnostika aj.
  • účast na jednání odborných pracovišť, odborných komisí, expertních skupin - vyhodnocení závěrů, návaznosti k nutnosti změn v legislativě
  • příležitost jednání k příslušným ministerstvům
  • dle míry odbornosti osobní účast na jednáních v zahraničí na tzv. úrovni Bruselu a další

Požadavky:

  • VŠ vzdělání - technická či zdravotnická či biochemická oblast, např. ČVUT - biochemické inženýrství, lékařské zaměření např. veřejné zdraví.....
  • orientace v oblasti přístrojové a diagnostické techniky či postupech, materiály pro laboratoře apod.
  • zkušenost z vývoje přístrojů či technologií v oboru
  • znalost angličtiny
  • zájem o odborný, osobní rozvoj na straně klíčové firmy

Pracovní podmínky

Nabízíme perspektivní práci u firmy z výhradním postavením v oboru. Reálná příležitost na spolupráci se špičkami z řad výrobců, vývoje a výzkumu pro zdravotnickou, diagnostickou oblast. Práce na evropské úrovni. Jsme otevřeni kolegům na startu kariéry i se zkušeností.

Kontaktní osoba

Martina Jedlickova